• Hravé učenie na našom dvore

     • Zapojili sme sa do 14. ročníka grantovej výzvy Nadácie Tesco - Vy rozhodujete, my pomáhame, našim projektom Hravé učenia na našom dvore. Projekt je zameraný na outdoorové vzdelávanie najmenších a plnohodnotné využívanie vonkajšieho priestoru našej školy na edukáciu detí. Aj vďaka Vám sa nám podarili získať v hlasovaní tretie miesto s počtom hlasov vyše 25 tisíc. Dnes sme sa zúčastnili slávnostného odovzdávania šekov od Nadácie Tesco za účasti britského veľvyslanca na Slovensku pána Nigela Bakera a generálneho riaidteľa Tesco Slovensko Martina Kuruca. Získali sme tretie miesto, a teda 300,- €. Naše deti prispeli aj krátkym kultúrnym programom.

      Realizáciou projektu chceme zlepšiť využívanie vonkajších priestorov materskej školy pre naše deti,. Všetci vieme o tom, aký vplyv majú pohybové hry a hry vonku na intelektový, emocionálny a sociálny rozvoj malých detí. Preto za získané finančné prostriedky zakúpime drevené hry a hračky na outdoorové edukáciu. Už sa všetci tešíme a aj touto formou Vám všetkým, ktorí Ste nám dali svoj hlas, ďakujeme.  

     • 2% pre Borkáčikov

     • Ako každý rok, opäť si Vás dovoľujeme požiadať o 2%, ktoré použijeme pre Vaše deti na aktivity, pomôcky, výlety, hrové prvky, divadielka a mnoho ďalších vecí. ĎAKUJEME !

      Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by Ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% z daní!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole
      • na vynovenie vybavenia MŠ
      • na aktivity pre deti v MŠ i mimo nej 

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to (nájdete ho v sekcii Pre rodičov - RZ Borkáčik -  2% z dane)

       

      Vyhlásenie na poukázanie 2% z daní za rok 2023

     • Tak išiel čas ...

     • Čas je veličina, ktorá plynie bez zastavenia a nie je to inak ani v našej materskej škole.  Pred 35 rokmi sa otvorili brány pre prvé deti z okolia. Tie sú dnes už zrelí dospeláci, ktorí sú dnes rodičmi našich malých drobcov. Celý kolektív sa spolu s deťmi pripravoval na toto významné jubileum. Kreslili, maľovali, odtláčali a ďalšími rôznymi technikami tvorili na plátna rozličných veľkostí obrazy z ich života. Tie potom prezentovali na vernisáži obrazov, kde ukázali aké sú tvorivé a šikovné. Vznikli tak jedinečné výtvory detí, ktoré zdobia spoločné priestory našej materskej školy. 

      Súčasťou výstavy boli aj fotografie zachytávajúce vzácne momenty od našich samotných začiatkov  až po súčasnosť. Vďaka tomu, že zo všetkých akcií, ktoré sa konajú či už v škôlke alebo mimo nej, robíme aj fotodokumentáciu, mohli návštevníci vidieť, ako sa materská škola a jej okolie v priebehu rokov menila. Medzi vzácnu dokumentáciu patrí aj naša kronika, ktorá zaujala najmä rodičov, ktorí boli našimi malými škôlkarmi a hľadali sa v nej na fotografiách, pričom sa im vynárali spomienky z detstva.

      Rodičia, ale aj starí rodičia si so záujmom prezerali výstavu a uznanlivo hodnotili,  pripomenutie si pre nás tak významného výročia. Dospelí boli privítaní našimi malými pomocníkmi, krásnymi záložkami do knihy a deti boli odmenené medovníčkom zdobeným obrázkom zvieratiek, ktoré označujú naše triedy.

      Deň keď sa konala výstava k nášmu 35. výročiu sa mnohým z nás vryje do pamäti, ako vydarený a úspešný, a preto patrí veľká vďaka všetkým, ktorí sa nie len zúčastnili, ale aj podieľali na jej realizácii.                                                                                 

                                                                                                                                              

     • Vianočné trhy na našom dvore

     • Po dlhých troch rokoch sa nám podarilo opäť zrealizovať vianočné trhy na našom školskom dvore. Každá trieda sa na ne zodpovedne pripravila výrobou rôznych detských prác s vianočnou tematikou. Toľko svietnikov, anjelikov, venčekov, vianočných pohľadníc či vianočných ozdôb naraz, tak ľahko na jednom mieste nenájdete. Na vyzdobenom dvore sa poobede začali schádzať rodičia a starí rodičia, ktorí si vyberali detské práce z vyzdobených triednych stánkov. V každom stánku deti, ako ozajstní trhovníci, ponúkali svoje výrobky. Za odmenu, ako na správnych vianočných trhoch nesmel chýbať vianočný punč, lokše či mastný chlieb s cibuľou. Užili sme si, dúfame že všetci, príjemné popoludnie v tejto rýchlej predvianočnej dobe.

      Chceme sa poďakovať Vám všetkým za dobrovoľné príspevky za detské práce, ktoré využijeme na aktivity pre deti. Zároveň sa chceme poďakovať aj všetkým rodičom, ktorí nám priniesli ochutnať vzorku zo svojho vianočného pečenia. Veľká vďaka patrí aj rodine Leškovej, ktorá darovala na naše vianočné trhy vlašské orechy zo svojho sadu. 

      Tešíme sa znova o rok.

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Máme odpoveď na túto otázku aj vďaka Vám všetkým. Straaaaaaaaaaaašne veľa. 

      Tento rok sme sa po prvý krát zapojili do tohto krásneho projektu. Ďakujeme všetkým rodičom a zamestnancom materskej školy, ktorí sa aktívne zapojili do zbierky. Vyzbierali sme 88 krabíc plných niečoho sladkého, niečoho slaného, niečoho voňavého, niečoho mäkkého a teplého, niečoho pre zábavu a to všetko zo srdca.

      Veríme, že spoločne spravíme seniorom pekné Vianoce.

     • Získali sme bronzový certifikát v projekte Skutočne zdravá škola

     • Po našom dvojročnom snažení, vzdelávania detí i dospelých v oblasti zdravého stravovania a najmä dôležitých  zmien v jedálničkoch našej materskej školy sme sa prepracovali k získaniu bronzového certifikátu v projekte Skutočne zdravá škola. Sme nesmierne hrdí, pretože cesta bol náročná - v prvom kroku sa realizivala analýža školskej jedálne, kde sa vydali odporúčania, čo z potravín vyradiť, nahradiť zdravšími alternatívami, ako lepšie vyskladať jedálniček. Sme štátna škola, ktorá musí dodržiavať podmienky verejného obstarávania, čo je oveľa komplikovanejšie ako pri súkromných školách, a preto v niektorých oblastiach sú zmeny ťažšie realizovateľné, ale my sa nevzdávame a ideme ďalej. Sme prvou škôlkou v Petržalke, ktorá sa môže pýšiť týmto ocenením, čomu sa nesmierne tešíme a preto túto skvelú správu chcem šíriť do sveta. Stále však je čo zlepšovať a o to sa budeme snažiť naďalej v našej materskej škole, aby z našich detí vyrástli uvedomelí ľudia, ktorí budú mať množstvo informácií o zdravej strave a zdravom stravovaní, ktoré v budúcnosti budú aplikovať vo svojom živote.

     • Babka a dedko sú naše všetko...

     • Prešiel zasa celý rok od nášho posledného stretnutia so starými rodičmi a ich vnúčatami pri jesenných tvorivých dielňach. Stretli sme sa v dvoch veľkých skupinách - jeden deň mladšie triedy a druhý staršie. Stretlo sa nás veru hodne. Niektorí starí rodičia si to zopakovali obidva dni a páčilo sa im u nás. Veľmi pekne ďakujeme všetkým  starým rodičom, ktorí pricestovali za svojimi vnúčatami z blízska a aj z druhého konca Slovenska, deti sa tešili. Vaše spoločné výtvory budú zdobiť našu škôlku ešte niekoľko dní. Veríme, že Vám ochutnávka zdravých chutných pomazánok z našej školskej kuchyne chutila. Ďakujeme a tešíme sa znova o rok. 

     • ŠKÔLKA VOLÁ ....

     • iŠkolský rok 2023/2024 sa začína 4.9.2023.

      Nezabudnite pred prvým nástupom do MŠ podať cez Edupage prehlásenie o bezinfekčnosti. V prípade neprítomnosti deťaťa v MŠ, je zákonný zástupca povinný do 7,30 hod. ohlásiť neprítomnosť dieťaťa cez aplikáciu Edupage - dochádzka - pridať elektornickú ospravedlnenku.

      Prosíme Vás, aby Ste dodržiavali čas príchodu do MŠ najneskôr do 8,00 hod, potom sa budova zamyká. 

      Každý škôlkár má mať vo svojej skrinke podpísané papučky alebo sandáliky s pevnou pätou, pyžamko, náhradné oblečenie.

      Tešíme sa na Vás.

     • 1. ročník marhuľového hodovania v MŠ Bohrova

     • Záver školksého roka ako sa patrí...

      Keďže sme súčasťou Petržalky, ktorá bola v minulosti známa marhuľovými sadmi a nie veľkými panelákmi. Aby sme si zaspomínali na tieto časy rozhodli sme sa usporiadať spoločné stretnutie detí, rodičov a zamestnancov materskej školy práve v tomto duchu. A tak sme si zašportovali, zaskákali na trampolínach s Happy Kids, namaľovali spoločne krásne marhuľové stromy, urobili si vlastnostnoručne sladký smotanovoý dezert s marhuľami, vyzdobili múr y okolo škôlky odtlačkami svojich rúk, pán Morochovič nám ugriloval rôzne dobroty, pani kuchárky prichystali skvelé pukance a mamičky priniesli koláčiky od výmyslu sveta, v ktorých hlavnou ingredienciou boli marhule. 

      Popoludnie vyšlo na jednotku a všetcfci sme si to spoločne užili. Určite si to v budúcnosti ešte zopakujeme. 

     • Hravo a veselo na našom dvore

     • Po roku sme opäť u nás privítali milých a šikovných ľudí, ktorí nám pomohli čo to na našom školskom dvore zrekonštruovať. Nadácia Pontis každoročne realizuje projekt, kde si tisíce dobrovoľníkov z firiem po celom Slovensku obliekajú rovnaké tričká a počas dvoch júnových dní sa zapájajú do množstva dobrovoľníckych aktivít darovaním svojho času a práce. U nás táto akcia prebiehala v piatok 16.6.2023 doobeda (lebo týždeň predtým nám zámer zmarilo nepriaznivé počasie). Tento rok nám dobrovoľníci z IBM, Dentsply Sirona, LeitnerLeitner, AFS Visicom Slovakia, J&T Real Estate. Pomohli s ošmirgľovaním a premaľovaním kovových dielcov plota okolo materskej školy, novým náterom rozjasnili betónové časti plota, z betónových tvárnic vytvorili múrik okolo našich ovocných stromov, dali nový náter starším hrovým prvkom a zo starých bubnov na káble vytvorili nové hracie prvky na školskom dvore. Aj touto cestou im ešte raz veľmi pekne ďakujeme, že nám venovali svoj čas a tešíme sa opäť o rok.

       

     • Dotácia na stravu pre predškolákov od 1.5.2023

     • Žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa treba doručiť do materskej školy do 12.4.2023. Ak zákonný zástupca žiadosť o dotáciu nevyplní a neodovzdá v stanovenom termíne – nemá nárok na túto dotáciu.

      Žiadosť o dotáciu v zmysle zákona 544/2010 Z.z. požiadajú zákonní zástupcovia detí:

       posledný ročník materskej školy  – povinné predprimárne vzdelávanie

      Nárok na dotáciu majú aj deti s diétnym stravovaním (nosenie stravy do ŠJ alebo príprava stravy a stravovanie doma) toto platí ak rodič disponuje už s potvrdením od odborného / špeciálneho lekára môže hneď k žiadosti priložiť.

      V prípade otázok kontaktujte vedúcu školskej jedálne pani Mackovičovú.

       

     • POZOR ZMENA - Nové VZN upravujúce poplatky za čiastočnú úhradu pobytu dieťaťa v materskej škole

     • Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

      § 2 Materská škola

      (1) Na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne sumou 75,00 eur na jedno dieťa.

      (2) Za druhé a každé ďalšie dieťa, ktoré navštevuje materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, zákonný zástupca uhrádza mesačný príspevok sumou 37,50 eur. Do tohto počtu sa nezapočítava dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole, za ktoré sa príspevok neuhrádza.

      (3) Počas obmedzenej prevádzky materskej školy v mesiacoch júl a august prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy sumou vo výške 75,00 eur mesačne na jedno nezaopatrené dieťa. Za druhé a každé ďalšie dieťa, ktoré navštevuje materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, zákonný zástupca uhrádza mesačný príspevok v sume 37,50 eur. Do tohto počtu sa nezapočítava dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole, za ktoré sa príspevok neuhrádza.

      (4) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa v prípadoch stanovených osobitným predpisom. 

      (5) Príspevok v materskej škole je možné znížiť alebo odpustiť za dieťa, ktoré: 

      a) v júli alebo auguste nedochádzalo do materskej školy a zároveň nebolo záväzne prihlásené na dochádzku do materskej školy,

      b) v čase prerušenia prevádzky materskej školy na základe rozhodnutia príslušného štátneho orgánu alebo zriaďovateľa; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

      (6) V prípade, ak je dieťa záväzne prihlásené na dochádzku do materskej školy v júli a auguste a dieťa do materskej školy vôbec nenastúpi, tak zákonný zástupca dieťaťa uhrádza plnú výšku príspevku za daný mesiac. To neplatí, ak dieťa do materskej školy nenastúpi zo zdravotných dôvodov na základe lekárskeho potvrdenia, ktoré predloží riaditeľovi príslušnej materskej školy alebo ak ho zákonný zástupca preukázateľne odhlási najmenej sedem kalendárnych dní pred nástupom do materskej školy.

      (7) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestskou časťou prispieva zákonný zástupca za celý kalendárny mesiac bez ohľadu na dĺžku pobytu dieťaťa v materskej škole v danom mesiaci.

      (8) Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada riaditeľa materskej školy o odpustenie príspevku za kalendárny mesiac, počas ktorého je dochádzka dieťaťa nepretržite prerušená zo zdravotných dôvodov dieťaťa na základe lekárskeho potvrdenia alebo z dôvodov vyplývajúcich z plnenia pracovných povinností zákonného zástupcu, tak riaditeľ materskej školy rozhodne o odpustení príspevku za daný kalendárny mesiac.

      (9) Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa materskej škole vopred podľa osobitného predpisu. V prvom mesiaci dochádzky dieťaťa do materskej školy sa príspevok uhrádza do desiateho dňa príslušného mesiaca.

      VZN č.4/2023 platí od 1.apríla 2023.

      Nezabudnite si zmeniť trvalé príkazy vo Vašej banke.

       

     • Zápis do 1. tried ZŠ v MČ Bratislava Petržalka

     • Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termínoch 14. apríla 2023 (PIATOK) v čase od 15:00 do 18:00 a 15. apríla 2023 (SOBOTA) v čase od 8:00 do 12:00.

      O prijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky rozhodne riaditeľ základnej školy do 15. júna 2023.