• Skutočne zdravá škola

      Skutočne zdravá škola

      Zapojili sme sa do projektu "SKUTOČNE ZDRAVÁ ŠKOLA".

      Skutočne zdravá škola je bezplatný a komplexný program kvalitného a udržateľného stravovania a neformálneho vzdelávania o jedle a výžive pre materské, základné a stredné školy, ktorý pomáha v rozvoji kultúry zdravého stravovania a učí žiakov, odkiaľ jedlo pochádza, ako vzniká, ako vplýva na náš organizmus, ale aj to, ako ovplyvňuje svet, v ktorom žijeme. Naša materská škola sa tiež zapojila do tohto programu, ktorý pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR prichádza do materských škôl.

      zdravá škola = zdravé deti = zdravá generácia

      V našej materskej škole sa dlhodobo snažíme viesť deti k zdravšiemu stravovaniu. S deťmi si pestujeme zeleninu vo vlastných záhonoch, máme vysadené ovocné stromy, bylinkovú špirálu, rastie nám bobuľové ovocie. Naša školská jedáleň prešla tiež výraznou a veľmi pozitívnou zmenou v oblasti stravovania a prístupu k nemu.

      Skutočne zdravá škola je občianska iniciatíva, ktorá nepresadzuje žiadny konkrétny štýl stravovania či diéty, na jej opis nám stačia tri slová lokálne - sezónne - zdravo.

      Aktivity, ktoré so sebou program prináša:

      • spoločne začleňujeme tému stravovania, jedla a udržateľnosti do vyučovania
      • zlepšuje  sa stravovanie detí, čo vedie k lepšiemu zdraviu, výsledkom a správaniu
      • uskutočňujú sa výlety na miestne, lokálne farmy, z ktorých sa dodávajú potraviny do našej školskej jedálne
      • organizujú sa farmárske trhy a komunitné aktivity či kurzy varenia pre žiakov a rodičov
      • je vytvorená školská záhrada, kde sa pestuje vlastné ovocie, zelenina a bylinky v rámci pestovateľského a pracovného vyučovania
      • program rozvíja pozitívne schopnosti a návyky, ktoré budú deti a mladí ľudia potrebovať k zdravému a úspešnému životu napr. praktické zručnosti - varenie, pestovanie, výber vhodných potravín.

      Počas celého roka s predškolákmi realizujeme projekt "Zeleninkové šialenstvo", kde si raz do týždňa predstavíme a ochutnávame jednu zeleninu. Deti majú možnosť spoznať zeleniny, ktoré bežne doma nekonzumujú.

      Cieľom programu Skutočne zdravá škola sú zdravé deti, potravinovo gramotní ľudia, aktívne miestne spoločenstvá, udržateľné hospodárstvo a zdravé životné prostredie.

      Víziou programu Skutočne zdravá škola je:

      Angažovanosť – informovanie škôl o pôvode potravín, vytvorenie akčnej skupiny, ktorá sa zaoberá zlepšovaním v oblasti stravy a podpora detí a rodičov v nápadoch a námetoch na zlepšovanie v oblasti stravovania.

      Kvalita stravy, to znamená používanie čerstvých potravín, nie polotovarov. Podpora lokálnych a regionálnych dodávateľov potravín a základ pitného režimu je pitná voda.

      Vzdelávanie - zapájanie sa do mimoškolských vzdelávacích aktivít v oblasti výživy a zdravia. Návštevy fariem, pestovanie na záhrade alebo v budove školy, lekcie varenia a spoznávanie tradičných remesiel.

      Zodpovednosť - vzdelávanie v téme udržateľného stravovania - učitelia, rodičia, deti, aj pani kuchárky. Triedenie odpadkov, kompostovanie a snaha o minimalizáciu potravinových zvyškov. Využívanie ekologických čistiacich prostriedkov.

      Zároveň sme požiadali o udelenie bronzového certifikátu, ktorý máme možnosť získať vzhľadom k splneniu jednotlivých požiadaviek – zeleninové záhony, výsadba ovocných stromov, ovocná záhrada a pod.

      Viac o programe Skutočne zdravá škola sa dozviete na webstránke https://www.skutocnezdravaskola.sk/

       

       

       

       

       

     • Certifikát Skutočne zdravej školy

      Certifikát Skutočne zdravej školy

      Po absolvovaní analýzy školskej jedálne sme získali cestrifikát "Som skutočne zdravá školksá jedáleň"