• Na tejto stránke nájdete projekty, vďaka ktorým sme získali dotáciu alebo grant za náš projekt pre našu materkú školu.

          Ak poznáte ďalšie zaujímavé projekty, nadácie, príp. iné organizácie, vďaka ktorým by sme vedeli získať materiálové vybavenie alebo peniaze na revitalizáciu materskej školy a skvalitniť tak deťom pobyt v našej škole, prosím, zašlite nám informáciu e-mailom alebo podajte osobne pani riaditeľke.


          Ďakujeme