• pedagogickí zamestnanci:

    Mgr. Lenka Vrábelová

    Viktória Nováková

    Jarmila Bachratá

    Mgr. Erika Bayerlová

    Mgr. Jana Kollárová

    Alexandra Trangošová

    Bc. Lenka Hanusová

    Mgr. Jana Černová

    Ingrid Mitošinková

    Bc. Anna Kováčiková

    Iveta Bosnyáková

    Bc. Kristína Bellová

    Mgr. Denisa Arvay

    Mgr. Jana Oswaldová

     

    o čistotu sa starajú:

    Marie Poláková,  Vlasta Condenárová, Eva Kajánková

    Lucia Peková, Júlia Miženková

     

    o naše brušká sa starajú:

    vedúca školskej jedálne

    Mária Mackovičová 

      Marta Blahová, Marcela Urbanovičová, Mária Müllerová, Marianna Pirožeková, Mária Rigová, Jana Izáková

     

     

    školský psychológ

    Mgr. Alexandra Krankušová

    školský špeciálny pedagóg

    Mgr. Katarína Macušková

    pedagogický asistent

    Mgr. Zuzana Slobodová

    Mgr. Petra Petrovčíková