• pedagogickí zamestnanci:

    Mgr. Lenka Vrábelová

    Viktória Nováková

    Bc. Lenka Hanusová

    Bc. Veronika Bartošová

    Jarmila Bachratá

    Anna Dedičová

    Ingrid Mitošinková

    Darina Sobotová

    Mgr. Erika Bayerlová

    Michaela Košútová

    Bc. Anna Kováčiková

    Mgr. Petra Petrovčíková

    Mgr. Denisa Arvay

    Mgr. Jana Oswaldová

     

    Iveta Bosnyáková

    Mgr. Jana Černová

     

    o čistotu sa starajú:

    Marie Poláková,  Vlasta Condenárová, Jana Szabóová,

    Lucia Peková, Júlia Miženková

     

    o naše brušká sa starajú:

    vedúca školskej jedálne

    Mária Mackovičová 

      Marianna Pirožeková, Mária Rigová, Jana Izáková, Mária Müllerová, Ľudmila Orthová
     

     

     

    školský psychológ

    Mgr. Alexandra Krankušová

    školský špeciálny pedagóg

    Mgr. Katarína Macušková

    pedagogický asistent

    Mgr. Aleksandra Čanji

    Mgr. Barbara Koreňovská