• pedagogický zamestnanci:

    Jarmila Bachratá, Bc. Lenka Hanusová
    Ingrid Mitošinková, Mgr. Denisa Arvay
    Mgr. Lenka Vrábelová, Mgr. Jana Oswaldová
    Iveta Bosnyáková, Mgr. Jana Kollárová

     

    o čistotu sa starajú:

    Marie Poláková, Vlasta Damašková, Vlasta Condenárová

     

    o naše brušká sa starajú:

    vedúca školskej jedálne

    Mária Mackovičová 

      Marta Blahová, Marcela Urbanovičová, Mária Müllerová, Zuzana Pavlová

     

     

    školský psychológ

    Mgr. Alexandra Krankušová

    školský špeciálny pedagóg

    Mgr. Katarína Macušková