• pedagogickí zamestnanci:

    Darina Sobotová

    Patrícia Kováčová

    Bc. Lenka Hanusová

    Mgr. Nikola Soľavová

    Jarmila Bachratá

    Anna Dedičová

    Mgr. Lenka Vrábelová

    Katarína Hanusová

    Mgr. Erika Vaculčiaková

    Bc. Veronika Bartošová

    Bc. Anna Kováčiková

    Mgr. Petra Petrovčíková

    Mgr. Denisa Arvay

    Mgr. Jana Oswaldová

     

     

    Iveta Bosnyáková

    Mgr. Jana Černová

     

    o čistotu sa starajú:

    Vlasta Condenárová, Jana Szabóová,

    Lucia Peková, Jana Zvolenská, Kristína Škodová

     

    o naše brušká sa starajú:

    vedúca školskej jedálne

    Mária Mackovičová 

      Marianna Pirožeková, Mária Rigová, Jana Izáková, Mária Müllerová, Ľudmila Orthová
     

     

     

    školský psychológ

    Mgr. Alexandra Krankušová

    školský špeciálny pedagóg

    Mgr. Lucia Lašáková

    pedagogický asistent

    Mgr. Aleksandra Čanji

    Mgr. Barbara Koreňovská