• 2% pre Borkáčikov

     • Ako každý rok, opäť si Vás dovoľujeme požiadať o 2%, ktoré použijeme pre Vaše deti na aktivity, pomôcky, výlety, hrové prvky, divadielka a mnoho ďalších vecí. ĎAKUJEME !

      Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by Ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole
      • na vynovenie vybavenia MŠ
      • na aktivity pre deti v MŠ i mimo nej 

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to (nájdete ho v sekcii Pre rodičov - RZ Borkáčik -  2% z dane)

      ​​​​​​​Vyhlásenie o poukázaní podielu z daní 2022

     • Prerušenie prevádzky

     • Materská škola Bohrova 1 bude mať v dňoch 15. a 16.12.2022 prerušenú prevádzku z dôvodu vysokej chorobnosti detí i zamestnancov podľa zákona 245/2008 Z.z., v zmysle paragrafu 150a.

      Predpokladané obnovenie pokračovania prevádzky je 19.12.2022.

     • Pribudli nám na fasádu zvieratká

     • Naša škôlka je opäť trochu veselšia. Pribudli nám na fasádu pri triede stonožiek a chrobáčikov krásne nové logá, začo veľmi pekne ďakujeme pánovi Bemerovi a jeho kolegovi.

      Deti sa veľmi tešia z nových obrázkov a my s nimi.

     • Škôlka volá ...

     • Školský rok 2022/2023 sa začína 2.9.2021.

      V prípade novonastupujúcich detí, poprosíme o posunutie nástupu do MŠ na 5.9.2022.

      Nezabudnite pred prvým nástupom do MŠ podať cez Edupage prehlásenie o bezpríznakovosti. V prípade neprítomnosti deťaťa v MŠ, je zákonný zástupca povinný do 7,30 hod. ohlásiť neprítomnosť dieťaťa cez aplikáciu Edupage - dochádzka - pridať elektornickú ospravedlnenku.

      Prosíme Vás, aby Ste dodržiavali čas príchodu do MŠ najneskôr do 8,00 hod, potom sa budova zamyká. 

      Každý škôlkár má mať vo svojej skrinke podpísané papučky alebo sandáliky s pevnou pätou, pyžamko, náhradné oblečenie.

      Tešíme sa na Vás.

     • Brigáda na školskom dvore

     • Jedno slnečné júnové popoludnie sa mnoho z Vás – rodičov zapojilo do našej dobrovoľníckej aktivity. Spoločnú brigádu sme veru nezažili už tri roky, o to viac to náš školský dvor potreboval. Spoločne sme obnovili nátery, hojdačiek, domčeka so šmykľavkou, dreveného ihlana či nášmu nekonečnému plotu. Ožila aj ďalšia časť našej fasády pri dopravnom ihrisku, ktorú Ste natreli v oranžovo-zelených farbách (neostalo však len pri fasáde, občas to odnieslo tričko či tenisky). Pomohli Ste nám aj s náterom zábradlia na terase pri triede včielok. Pokiaľ rodičia usilovne pracovali, deti si užívali hudobno-interkatívne predstavenie s Ujom Ľubom - Detská diskotéka. Dobre odvedená práca nemôže ostať bez odmeny – tou bol v našom prípade spoločnž guláš a veľká kopa ovocia.

      Veľká vďaka všetkým rodičom, ktorí priložili ruku k dielu. Veľmi Ste nám pomohli a veríme, že s pri spoločných aktivitách budeme stretávať aj naďalej.

     • Naše mesto - srdce na pravom mieste

     • Prešli už tri roky keď sme naposledny u nás privítali milých a šikovných ľudí, ktorí nám pomohli čo to na našom školskom dvore zrekonštruovať. Nadácia Pontis každoročne realizuje projekt, kde si tisíce dobrovoľníkov z firiem po celom Slovensku obliekajú rovnaké tričká a počas dvoch júnových dní sa zapájajú do množstva dobrovoľníckych aktivít darovaním svojho času a práce. U nás táto akcia prebiehala v piatok 17.6.2022 doobeda (lebo týždeň predtým nám zámer zmarilo nepriaznivé počasie). Tento rok nám dobrovoľníci z IBM, Colonnade Insurance a AFS Visicom Slovakia. Pomohli s ošmirgľovaním a premaľovaním kovových dielcov na terase pri triede včielok, novým náterom rozjasnili betónové hranty a múriky na terasách a pomohli nám aj s maľovaním plota. Aj touto cestou im ešte raz veľmi pekne ďakujeme, že nám dnes venovali svoj čas a tešíme sa opäť o rok.

     • Krásne veľkonočné sviatky

     • Kríky a stromy na našom školskom dvore zakvitli veľkonočnými vajíčkami vytvorenými rukami našich detí. Potešte sa z nich s nami.

      Prajeme Vám príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov, plných pohody, radosti a smiechu. 

     • Dajme knihám druhú šancu

     • Máte doma knihy, ktoré Ste už prečítali?
      Knihy, ktoré zbytočne zaberajú miesto?
      Knihy, ktoré by mohli potešiť čitateľské srdce niekoho iného?

      Určite nájdete doma knižky (pre deti i dospelých), ktoré Ste si prečítali a teraz smutne čakajú na poličke na svoj ďalší osud. Spravte nimi niekomu inému radosť a zároveň si odneste zo sebou knihu, ktorá by potešila Vás.

      Ak áno, prineste ich k nám k nám do materskej školy.

      V týždni od 28.3 do 1.4.2022 môžete priniesť knižky, ktoré si nájdu svojho čitateľa medzi deťmi i Vami rodičmi. Knihy budeme zbierať vo vstupnej hale materskej školy. Z vyzbieraných kníh spravíme výmennú knižnú burzu. Od stredy do piatku si budete môcť vybrať na školskom dvore knihu, ktorá Vás osloví a obohatiť tak svoju domácu knižnicu.

      Detské knihy, ktoré si nenájdu svojho nového majiteľa obohatia našu školskú knižnicu a knihy pre dospelých darujeme do zariadenia pre seniorov.

      Tešíme sa na spoluprácu.

     • 2% pre Borkáčikov

     • Ako každý rok, opäť si Vás dovoľujeme požiadať o 2%, ktoré použijeme pre naše deti.

      Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by Ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole
      • na vynovenie vybavenia MŠ
      • na aktivity pre deti v MŠ i mimo nej 

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to (nájdete ho v sekcii Pre rodičov - RZ Borkáčik -  2% z dane)

      vyhlásenie o poukázaní 2% z dane

     • Terapeutická miestnosť

     • Tuto cestou sa chmeme poďakovať pánovi Mgr. Ivanovi Halmovi, ktorý je poslancom miestneho zastupiteľstva Bratislava Petržalka a zároveň členom Rady školy MŠ Bohrova, ktorý nám cez poslaneckú prioritu pomohol čiastkou 5 000,- € zariadiť terapeutickú miestnosť, v ktorej školská špeciálna pedagogička a školská psychologička individuálne i skupinovo pracujú s deťmi, ktoré potrebujú ich pomoc potrebujú.

      ĎAKUJEME !!!

     • Vianočné prázdniny - zmena

     • Z rozhodnutia ministra školkstva SR s účinnosťou od 29.112021 vyplýva:

      Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022. 

       

      V mestskej časti Bratislava Petržalka budú počas vianočných sviatkov v prevádzke tieto materské školy:

      MŠ Holíčska 30 – 20. 12. 2021 – 23. 12. 2021

      MŠ Strečnianska 2 – 27. 12. 2021 – 31. 12. 2021

      MŠ Bradáčova 4 – 03. 01. 2022 – 07. 01. 2022

       

      MŠ BOHROVA má od 20.12.2021 do 7.1.2022 prerušenú prevádzku.

      Záujem prípadne nezáujem o umiestnenie dieťaťa v náhradnej materskej škole oznámte triednym učiteľkám a odhláste prosí svoje dieťa cez EDUPAGE.

     • STRAŠIDLOVO

     • Dnes sa naša škôlka zaplnila čarodejnicami, tekvičkami, kostrami, ale aj vílami, batmanmi či princeznami. Všetky tieto rozprávkové bytosti si spoločne pripravili veselé dopoludnie plné hier a zábavy. Vyrezané tekvičky nám ešte dlho budú spríjemňovať čas strávený v materskje škole.

     • Borkáčikova zelená terasa

     • Dlhodobo posúvame aktivity za hranice bežného sedenia v triede alebo edukačnej miestnosti smerom do exteriéru. Environmentálna výchova je jednou z najdôležitejších v našom školskom vzdelávacom programe. Snažíme sa počas celého školského roka pripravovať deťom také aktivity, aby sa tzv. zážitkovým učením oboznámili so separovaným odpadom, starostlivosťou o rastliny i zvieratá, s ochranou  životného prostredia. 

      Vďaka pánovi Sedláčkovi a jeho kolegom z poisťovne Kooperatíva sa nám znova trochu podarili zatraktívniť prostredie pre deti našej materskej školy. Z Nadácie Koopertíva a jej zamestnaneckého ekograntu Sad sme dostali 300,- €, ktoré boli využité na vybudovanie dvoch vysokých záhonov na terase pri triede včielok. . 

      Cieľom nášho projektu je zážitkovým spôsobom oboznámiť deti s prírodným prostredím, utvárať pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu, rozvíjať zmyslové vnímanie a pozorovacie schopnosti. V septembri sme rozšírili našu kapacitu o tri nové triedy a jednu veľkú, zatiaľ nevyužitú terasu. Na nej by sme vybudovali vyvýšené záhony, v ktorých by si deti samé pestovali bylinky, zeleninu či drobné ovocie. Vlastným pričinením by si vypestovali to čo bežne vidia iba na pultoch obchodov. Zistili by, že o všetko živé sa treba pravidelne starať a výsledok tohto snaženia je odmena vo forme zdravej maškrty. Budeme radi, ak sa nám terasa v budúcnosti premení na miesto, kde sa budú deti môcť bezpečne hrať a zároveň učiť nové veci.

      ĎAKUJEME !!!

       

     • Lezieme za zdravím

     • ,,Zdravie“ -  slovo, ktoré sa poslednú dobu skloňuje čoraz viac všade vôkol nás. Vieme všetci, že je to najcennejšie čo človek má,  pretože si ho nikto kúpiť nemôže. Čo  však pre seba spraviť môžeme je zdravo žiť. Súčasná doba nás prinútila zamyslieť sa aj nad tým, ako to spraviť. My v materskej škole môžeme ponúkať deťom ešte viac pohybových aktivít v interiéri i exteriéri, viesť ich k správnym stravovacím a hygienickým návykom.

      Naša materská škola spoločne s Rodičovským združením Borkáčik sa svojím projektom  „Lezieme za zdravím“, prihlásila o poskytnutie individuálnej dotácie od Mestskej časti Bratislava Petržalka. Nás projekt bol úspešný a podporený sumou 4 493 eur. Keďže je naša telocvičňa  koncipovaná tak, aby poskytla deťom čo najväčší priestor na vyskúšanie si rôznych pohybových aktivít, podľa vzoru  rodičov i známych športovcom (máme lezecké steny, fitnes stroje pre deti a mnoho náčinia i náradia, ktoré deti  radi používajú v telovýchovných aktivitách), snažili sme sa o prepojenie aktivít v interiéri s aktivitami na školskom dvore. Práve tam, na školskom dvore,  sa snažíme o dopĺňanie nových zaujímavých a hlavne bezpečných hrových prvkov. Jedným z tých atraktívnejších je aj lezecká stena s bezpečnou dopadovou plochou, ktorá rozvíja u detí nielen hrubú motoriku ale aj vlastnosti, ktoré podporujú súťaživosť, odvahu či prekonávanie svojich vlastných limitov. Práve tento hrový prvok bol financovaný z dotácie Mestskej časti Petržalka, začo veľmi pekne ďakujeme.

     • Začiatok školského roka 2021/2022

     • Začiatok nového školského roka bude trošku iný ako sme zvyknutí. Pre deti prijaté v 1. kole, teda zo žiadostí podávaných v máji, sa začína školský rok vo štvrtok, 2.9.2021. Na deti, ktoré boli prijaté do materskej školy zo žiadostí podávaných v 2. kole sa tešíme 20.9.2021.

      Pri nástupe do materskej školy potrebujete len prezuvky, veci na prezlečenie (podpísané), pyžamko a úsmev na tvári.

      Zákonných zástupcov prosíme, aby mali prekryté horné dýchacie cesty a dezinfikovali si ruky pri vstupe do budovy. V šatni sa zdržiavali len na čas nevyhnutný k prezlečeniu a odovzdaniu dieťaťa pani učiteľke. S jedným dieťaťom má povolený vstup do budovy len jeden rodič. Hračky z domu sa do materskej školy nenosia.

       

      Tešíme sa na Vás

       

      kolektív MŠ Bohrova