• Hravé učenie na našom dvore

     • Zapojili sme sa do 14. ročníka grantovej výzvy Nadácie Tesco - Vy rozhodujete, my pomáhame, našim projektom Hravé učenia na našom dvore. Projekt je zameraný na outdoorové vzdelávanie najmenších a plnohodnotné využívanie vonkajšieho priestoru našej školy na edukáciu detí. Aj vďaka Vám sa nám podarili získať v hlasovaní tretie miesto s počtom hlasov vyše 25 tisíc. Dnes sme sa zúčastnili slávnostného odovzdávania šekov od Nadácie Tesco za účasti britského veľvyslanca na Slovensku pána Nigela Bakera a generálneho riaidteľa Tesco Slovensko Martina Kuruca. Získali sme tretie miesto, a teda 300,- €. Naše deti prispeli aj krátkym kultúrnym programom.

      Realizáciou projektu chceme zlepšiť využívanie vonkajších priestorov materskej školy pre naše deti,. Všetci vieme o tom, aký vplyv majú pohybové hry a hry vonku na intelektový, emocionálny a sociálny rozvoj malých detí. Preto za získané finančné prostriedky zakúpime drevené hry a hračky na outdoorové edukáciu. Už sa všetci tešíme a aj touto formou Vám všetkým, ktorí Ste nám dali svoj hlas, ďakujeme.