• Škôlka volá ...

     • Školský rok 2022/2023 sa začína 2.9.2021.

      V prípade novonastupujúcich detí, poprosíme o posunutie nástupu do MŠ na 5.9.2022.

      Nezabudnite pred prvým nástupom do MŠ podať cez Edupage prehlásenie o bezpríznakovosti. V prípade neprítomnosti deťaťa v MŠ, je zákonný zástupca povinný do 7,30 hod. ohlásiť neprítomnosť dieťaťa cez aplikáciu Edupage - dochádzka - pridať elektornickú ospravedlnenku.

      Prosíme Vás, aby Ste dodržiavali čas príchodu do MŠ najneskôr do 8,00 hod, potom sa budova zamyká. 

      Každý škôlkár má mať vo svojej skrinke podpísané papučky alebo sandáliky s pevnou pätou, pyžamko, náhradné oblečenie.

      Tešíme sa na Vás.