• 2023

    • Nadácia Pontis - Naše mesto: HRAVO A VESELO NA NAŠOM DVORE
     Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová
     Termín realizácie: jún 2023
     Získaný grant vo výške 460.- €
     Po roku sme opäť u nás privítali milých a šikovných ľudí, ktorí nám pomohli čo to na našom školskom dvore zrekonštruovať. Nadácia Pontis každoročne realizuje projekt, kde si tisíce dobrovoľníkov z firiem po celom Slovensku obliekajú rovnaké tričká a počas dvoch júnových dní sa zapájajú do množstva dobrovoľníckych aktivít darovaním svojho času a práce. U nás táto akcia prebiehala v piatok 16.6.2023 doobeda (lebo týždeň predtým nám zámer zmarilo nepriaznivé počasie). Tento rok nám dobrovoľníci z IBM, Dentsply Sirona, LeitnerLeitner, AFS Visicom Slovakia, J&T Real Estate. Pomohli s ošmirgľovaním a premaľovaním kovových dielcov plota okolo materskej školy, novým náterom rozjasnili betónové časti plota, z betónových tvárnic vytvorili múrik okolo našich ovocných stromov, dali nový náter starším hrovým prvkom a zo starých bubnov na káble vytvorili nové hracie prvky na školskom dvore. Aj touto cestou im ešte raz veľmi pekne ďakujeme, že nám venovali svoj čas a tešíme sa opäť o rok.
     Mestská časť Bratislava Petržalka - poslanecká priorita: VÝMENA KOŽENKOVÝCH PREDELOV MEDZI TRIEDAMI ZA POSUVNÉ LAMINÁTOVÉ DVERE
     Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová, Mgr. Ivan Halmo, Adam Sarlós
     Termín realizácie: september 2023
     Zístaný grant vo výške 3000,- €
     Naša materská škola tento rok oslavuje už 34 výročie svojho otvorenia. Mnohé veci sa za tie roky zmenili, vymenili za modernejšie, estetickejšie i bezpečnejšie. Zopár vecí však ešte stále ostalo pôvodných. Jednou z tých, ktoré už neslúžia svojmu účelu sú aj posuvne koženkové predely medzi triedami a spálňami. Nedajú sa už posúvať a veľmi ťažko sa čistia. Preto sme uvítali možnosť vymeniť v dvoch triedach zo štyroch tieto predely za nové laminátové. Výrazne uľahčili manipuláciu s nimi a zároveň aj prispeli k estetitácii v triedach včielok a lienok. Veľmi pekne ďakujeme.
     Nadácia Kooperatíva - EKOgrand Sad - ENVIROUČEBŇA
     Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová, Ing. Juraj Sedláček
     Termín realizácie: okóber 2023
     Zístaný grant vo výške 400,- €

     Cieľom projektu je zážitkovým spôsobom oboznámiť deti s prírodným prostredím, utvárať pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu, rozvíjať zmyslové vnímanie a pozorovacie schopnosti. V átriu materskej školy budujeme postupne Enviroučebňu, kde realizujeme vzdelávacie aktivity. Vysadili sme tam drobné ovocie, ako maliny, ríbezle, egreše, čučoriedky, jahody, aby deti videli ako tieto drobné ovocia rastú a ako sa o ne treba starať. Vlastným pričinením si deti vypestujú to čo bežne vidia iba na pultoch obchodov. Zistili by, že o všetko živé sa treba pravidelne starať a výsledok tohto snaženia je odmena vo forme zdravej maškrty. Zároveň sme zakúpili aj záchytnú nádrž na vodu s výpustným kohútikom, z ktorého budú môcť deti čerpať vodu na polievanie. Osadili sme slnečnú clonu na priestor v átriu, kde môžu deti robiť rôzne aktivity ochránené pred silným slnečným žiarením od jari do jesene. Budeme radi ak sa nám terasa v budúcnosti premení na miesto, kde sa budú deti môcť bezpečne hrať a zároveň učiť nové veci. 

     Nadácia Volkswagen Slovakia - zamestnanecký grant - Hravá škôlka pre najmenších
     Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová, Ing. Dušan Medlen
     Termín realizácie: august - november 2023
     Zístaný grant vo výške 2 500,- €
     Základnou myšlienkou projektu je primäť deti k tomu, aby sa viac hýbali, zdolávali svoje osobné vrcholy, nebáli sa nových výziev. Mnohé deti sú si neisté svojimi fyzickými možnosťami, majú strach z neznámeho. Už sa nešplhajú po stromoch, neskáču gumu či cez švihadlo. Všetky tieto aktivity, ktoré boli prirodzené starším generáciám sa oni musia učiť. Aktivity, ktoré prebiehajú v interiéri MŠ chceme preniesť aj na školský dvor, ktorý ponúka množstvo pohybových možností na čerstvom vzduchu. Všetky nové hrové prvky sú prispôsobené vekovej kategórii najmenších detí v materskej škole, teda ich fyzickým i psychickým možnostiam. Vieme, že všetky na úspešné zvládnutie školskej dochádzky potrebuje mať deti dobre rozvinúť jemnú motoriky pozornosť, grafomoriku.To je však možné len vtedy, keď dobre funguje hrubá motorika. Preto je pobyt vonku a skúšanie rôznych pohybových možností pre každé dieťa na nezaplatenie. Ďakujeme Nadácii Volkswagen, že nám pomohla znova zveľadiť náš školksý dvor.
     Nadácia Tesco - Vy rozhodujete, my pomáhame - Dajme zmyslom zmysel
     Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová
     Termín realizácie: september až december 2023
     Získaný grant vo výške 600,- €

     Dajme zmyslom zmysel je projekt zameraný na správny rozvoj a využitie senzorického vnímania u všetkých detí v MŠ Bohrova. Ak senzorická integrácia nefunguje správne, dieťa je neprimerane aktívne, nedokáže sedieť za stolom alebo je naopak akoby duchom neprítomné. Reaguje na niektoré situácie príliš impulzívne. Naším cieľom je aktívne stimulovať zmysly u detí a ich využitie v bežnom živote. Má problémy s jemnou motorikou, obratnosťou, vyhýba sa pohybovým aktivitám. Naším cieľom je aktívne stimulovať zmysly u detí a ich využitie v bežnom živote. Správne rozvinuté zmysly sú dôležitým krokom k bezproblémovému zvládnutiu školskej dochádzky u všetkých detí bez rozdielu. Využitím vhodných pomôcok a postupov chceme dať deťom možnosť ľahko zvládnuť životné výzvy, ktoré ich čakajú.

     Ďakujeme Nadácii Tesco i všetkým. ktorí za náš projekt zahlasovali v mene detí, ktoré senzorickú stimuláciu potrebujú.