• 2012

     Nadácia Volkswagen Slovakia – zamestnanecký projekt – Interaktívnou cestou k spoznaniu svojho mesta
     Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová 
     Zamestnanec: Róbert Szabó
     Termín realizácie:  január 2012 - jún 2012           
     Získaný grant vo výške 1000,-€

     Cieľom projektu bolo zabezpečiť interaktívnu tabuľu pre triedu mravčekov, aby mohli novým spôsobom prijímať informácie o meste, ktorom žijú. Dnešné deti poznajú viac dovolenkové destinácie ako rodné mesto. Vďaka polohe materskej školy blízko centra hlavného mesta, máme možnosť túto realitu zmeniť. Integrovať a zjednocovať, to je základnou myšlienkou našej snahy, aby si učiteľka pomocou interaktívnych nástrojov pripravila vzdelávaciu aktivitu, motivačnú úlohu, príklady či edukačnú aktivitu podľa vlastných predstáv a požiadaviek detí.