• 2021

    • 2021

     Nadácia Volkswagen Slovakia - LOPTOMÁNIA
     Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová
     Termín realizácie: november 2020 - marec 2021
     Získaný grant vo výške 1 000,- €

     Je všeobecne známe, že jemná motorika, písanie a čítanie idú ruka v ruke s hrubou motoriku, ktorú si deti precvičujú hlavne pohybovými aktivitami ako beh, skok, lezenie, odrážanie, chytanie... Veľmi dôležitá je aj správna koordinácia pohybov. Práve táto časť pohybovej aktivity sa veľmi ľahko dá trénovať rôznymi aktivitami s loptou. Preto chceme rozšíriť portfólio ponúkaných aktivít v materskej škole o známe i menej známe loptové hry, ktoré povzbudzujú u detí záujem o telesný pohyb. Aktivity, ktoré budú môcť byť realizované ako vo vnútorných tak i vo vonkajších priestoroch materskej školy. Zo získaného grantu sme zakúpili množstvo rôznych druhov lôpt, loptových hier a príslušenstva k loptovým hrám. 

     Čím viac podnetov dieťa dostane, tým ľahšie sa zorientuje v ponúkaných aktivitách a tým má väčšiu možnosť výberu. Pri jednotlivých pohybových aktivitách s loptou ako je napr. futbal, volejbal, basketbal, bedminton, tenis, prehadzovaná, hokej, pocoball, taiball ... si deti rozvíjajú pozornosť, sústredenosť, skupinového ducha, obratnosť či vytrvalosť. Všetko sú to vlastnosti nesmierne dôležité pre ďalší život detí. Výsledkom aktivít so zaobstaraným materiálom budú kľudnejšie a spokojnejšie deti.

     Mestská časť Bratislava Petržalka - LEZIEME ZA ZDRAVÍM
     Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová
     Termín realizácie: apríl 2021 - november 2021
     Získaný grant vo výške  4 493,- €

     Pri plánovaní a následnej realizácii projektu „Lezieme za zdravím“ sme vychádzali z toho, že naša MŠ sa dlhoročne venuje športovým aktivitám detí. Ich realizáciu zabezpečuje nie len v interiéri v telocvični, ale aj pomocou rôznych kurzov (plavecký, korčuľovanie, lyžovanie, tanečno-pohybová príprava – pokiaľ nám to umožňuje situácia) a samozrejme pobytom detí na školskom dvore v doobedňajších i poobedňajších hodinách. Množstvo preliezok, hrových zostáv či chodník odvahy ponúkajú deťom mnoho možností na zdokonaľovanie pohybových kompetencií a prekonávania strachu z neznámeho. Chceli sme však priniesť niečo nové, moderné, čím by sa deti mohli priblížiť svojim veľkým vzorom – rodičom či učiteľom. Po úspešnom vynovení našej telocvične, ktorú sme vybavili novými, zaujímavými prvkami na vylepšovanie telesnej zdatnosti detí (detské fitnes stroje, detská lezecká stena...) sme pokračovali v prenesení týchto aktivít aj na školský dvor. Výsledkom našej snahy je realizácia lezeckej steny pre deti na školský dvor. Vybavenie školského dvora novým hrovým prvkom je dôležité pre to, aby sa deti viac hýbali, zdolávali svoje osobné vrcholy, nebáli sa nových výziev. Mnohé deti sú si neisté svojimi fyzickými možnosťami, majú strach z neznámeho. Už sa nešplhajú po stromoch, neskáču gumu či cez švihadlo. Všetky tieto aktivity, ktoré boli prirodzené starším generáciám sa oni musia učiť. Preto sme radi, že môžeme ponúknuť deťom nový, zaujímavý hrový prvok.       

     Nadácia Kooperatíva - Ekogrant sad - BORKÁČIKOVA ZELENÁ TERASA
     Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová
     Termín realizácie: október 2021
     Získaný grant vo výške 300,- €

     Našou snahou v materskej škole je posúvať vzdelávacie aktivity za hranice bežného sedenia v triede alebo edukačnej miestnosti smerom do exteriéru. Environmentálna výchova je jednou z najdôležitejších v našom školskom vzdelávacom programe. Snažíme sa počas celého školského roka pripravovať deťom také aktivity, aby sa tzv. zážitkovým učením oboznámili so separovaným odpadom, starostlivosťou o rastliny i zvieratá, s ochranou  životného prostredia. Keďže vieme, že omnoho účinnejšou formou vzdelávania je priama skúsenosť ako len hovorené slovo chceme dať deťom možnosť  na objavovanie a vzdelávanie sa v oblasti životného prostredia. Cieľom projektu je zážitkovým spôsobom oboznámiť deti s prírodným prostredím, utvárať pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu, rozvíjať zmyslové vnímanie a pozorovacie schopnosti. V septembri sme rozšírili našu kapacitu o tri nové triedy a jednu veľkú, zatiaľ nevyužitú terasu. Tam sme pomocou Nadácie Kooperatíva vybudovali vyvýšené záhony, v ktorých si deti samé budú pestovať bylinky, zeleninu či drobné ovocie.  Zistia, že o všetko živé sa treba pravidelne starať a výsledok tohto snaženia je odmena vo forme zdravej maškrty. Budeme radi ak sa nám terasa v budúcnosti premení na miesto, kde sa budú deti môcť bezpečne hrať a zároveň učiť nové veci.