• 2013

     Nadácia Volkswagen Slovakia - zamestnanecký projekt - Kolobežka rýchlo bežká ...
     Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová                
     Zamestnanec: Peter Gajdošík
     Termín realizácie:  november 2013 -jún 2014   
     Získaný grant vo výške 1000,-€
     Pre účinnú dopravnú výchovu v podmienkach materskej školy je treba zabezpečiť systém špeciálnych podmienok určených pre deti predškolského veku, t.j. návštevu dopravného ihriska, dostatok kolobežiek a odrážadiel pre deti, poznávanie dopravných značiek a dopravného značenia na cestách. Nezanedbateľným prínosom projektu má byť aj to, že si deti uvedomia, že musia byť na ceste viditeľné. K nešťastiu  prichádza často preto, lebo vodič  dieťa na ceste jednoducho nezbadá. Hroziace riziko môžeme znížiť tým, že budeme deti učiť používať na oblečení reflexné prvky tak, aby  vodič už z diaľky zbadal dieťa a zvýšil svoju pozornosť. Vzhľadom k tomu, že naša materská škola nedisponuje dostatkom pomôcok na realizáciu dopravnej výchovy a v našom blízkom okolí sa nenachádza ani dopravné ihrisko, využijem získané finančné prostriedky na nákup nových hrových prvkov z oblasti dopravnej výchovy, na zaplatenie autobusu, ktorý by nás vozil na dopravné ihrisko, na nákup reflexných viest pre deti a na nákup deťmi obľúbených kolobežiek.