• 2020

     Nadácia Ekopolis - Zelené oázy - Voda nad zlato
     Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová        
     Termín realizácie: marec 2020 - september 2020
     Získaný grant vo výške 1500,-€

     Realizácia projektu je zameraná na zachytávanie a zužitkovanie dažďovej vody, na zlepšenie miestnej mikroklímy a podporuje zároveň malý vodný cyklus. Vybudovaním odtokových rúr na streche altánku a zachytávaním dažďovej vody do nádrže s výpustom sme vybudovali miesto šetriace prírodné bohatstvo uprostred sídliska. Túto zrážkovú vodu využijeme na zalievanie vysokých záhonov, skalky bylinkovej špirály a ovocných stromov a kríkov zasadených v areály školského dvora, na napájadlá pre vtáčiky. Prispejeme tak k šetreniu vody z mestského vodovodu, zabránime vysušovaniu a odvodňovaniu areálu. Využívaním zážitkového učenia vybudujeme u detí zvýšené povedomie o hodnote vody ako strategickej surovine. Keďže starostlivosť o prírodu je spätá aj s počasím vybudovaním školskej meteorologickej stanice nám pomôže pri výuke, prinesie možnosť sledovať zmeny v počasí priamu v areály materskej školy.   

      

     Mestská časť Bratislava - Petržalka -Telocvičňa v novom šate
     Autor projektu: Mgr. Ivan Halmo (poslanec), Mgr. Jana Oswaldová        
     Termín realizácie: september 2010 - marec 2021
     Získaný grant vo výške 5000,-€

     Všetci vieme, že dnes sa deti všeobecne menej hýbu, sú chorľavejšie a majú horšiu koordináciu pohybu. Najmä na jeseň a v zime, keď nie je vždy možné zabezpečiť deťom dostatočné množstvo pohybu. V triedach nemajú deti dostatok priestoru a možností na pohyb, čo sa môže premietať do ich chuti do jedla, či spánku. Cieľom nášho projektu je pokračovať v rekonštrukcii priestorov materskej školy. Chceli sme zrekonštruovať telocvičňu, a vytvoriť tak moderný a bezpečný priestor pre precvičovanie koordinácie, jemnej i hrubej motoriky u detí. Vynovením priestoru a jeho obohatením o nové prvky pomôžeme pomôcť pri zvyšovaní záujmu detí o telesný pohyb. Vieme, že dnešné deti radšej sedia pred počítačom ako sa naháňajú vonku s kamarátmi a preto chceme už u malých detí budovať lásku k pohybu a základom športu, aby si keď budú väčší vedeli vybrať takú pohybovú aktivitu, ktorá im bude najviac vyhovovať a brali ju ako neoddeliteľnú súčasť celého svojho života. To, že to robia aj rodičia, je lákadlom pre deti. Približujú sa tak svetu dospelých. Cieľom bolo vymeniť v telocvični kryty na radiátoroch, podlahovú krytinu, zabezpečiť nové odkladanie priestory na náčinie a náradie, inštalovať lezeckú stenu a zakúpiť detské fitnes stroje. Cvičenie v novej telocvični deťom prinesie možnosť zdokonaľovať svoje pohybové kompetencie, telesnú zdatnosť a výdrž, učiť sa vytrvalosti, zodpovednosti a trpezlivosti, prekonávať vlastné limity. Fitness stroje by deti využívali celoročne, nakoľko ich je možné v prípade pekného počasia premiestniť do exteriéru, a deti by tak cvičili na čerstvom vzduchu. Inštalovaním detskej lezeckej steny, s riadnym bezpečnostným zabezpečením, prináša deťom nový zážitok z prekonávania vlastného strachu, zo zvládania novej výzvy, zo zdokonaľovania koordinácie pohybov.