• 2015

     Nadácia Orange Slovensko - zamestnanecký projekt - V zdravom tele, zdravý duch ...
     Autor projektu: Michal Pokorný, Andrej Kmeť, Iveta Bosnyáková     
     Zamestnanec: Michal Pokorný, Andrej Kmeť
     Termín realizácie:  apríl2015 - jún 2015    
     Získaný grant vo výške 1400,-€
     MŠ Bohrova v Bratislave sa zvýšenou formou venuje pohybovým aktivitám svojich detí. V areáli MŠ sa nachádzajú rôzne staršie hracie prvky, ale viaceré z nich je už potrebné vymeniť alebo obnoviť. Zamestnanci spoločnosti Orange v spolupráci s Rodičovským združením pri materskej škole Bohrova 1 by chceli zakúpiť a osadiť nový lanový herný prvok, kresliace exteriérové tabule a obnoviť náter na existujúcich herných prvkoch. Finančné prostriedky budú použité na nákup lanových prvkov.