• 2016

     Nadácia Volkswagen Slovakia - grantový program "Nemčina do materských škôl" - WIR LERNEN DEUTSCH
     Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová        
     Termín realizácie:  júl 2016 - jún 2017         
     Získaný grant vo výške 2200,-€
     Náš projekt ponúka hravou formou vzbudiť záujem u detí o nemecký jazyk prostredníctvom hier, piesní, riekaniek, pracovných listov a aktivít na interaktívnej tabuli. V čase keď sa ovládanie anglického jazyka považuje za samozrejmosť ponúkame možnosť oboznámiť sa s nemeckým jazykom, ktorý sa pred mnohými rokmi na našej materskej škole už vyučoval. Deti našej materskej školy pochádzajú väčšinou z mestskej časti, ktorá priamo susedí s Rakúskom, často túto krajinu s rodičmi navštevujú a preto bude v budúcnosti ich výhodou ak sa budú vedieť dohovoriť. Ak ich  oboznámenie s jazykom zaujme natoľko, že v ňom budú aj v neskoršom veku pokračovať, budeme považovať za úspech.