• 2014

     Nadácia Volkswagen Slovakia - grantový program "Bezpečne na cestách" -              S kolobežkou do škôlky
     Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová         
     Termín realizácie:  máj 2015 - november 2015            
     Získaný grant vo výške 3000,-€

     Cieľom projektu bolo vybudovať dopravné ihrisko na školskom dvore pri našej materskej škole, kde by si deti teoretické poznatky z dopravnej výchovy vedeli vyskúšať v praktickej rovine a získali by tak zručnosti pre bezpečné zvládnutie jazdy na detských dopravných prostriedkoch. V dostupnej blízkosti materskej školy takáto plocha chýba. V budúcnosti by mohla slúžiť v rámci spolupráce so susednou základnou školou aj starším deťom pri realizácii dopravnej výchovy v škole.

     Projekt sa nám podarilo zrealizovať aj s finančnou pomocou Mestskej časti Bratislava Petržalka.