• 2019

     Bratislavský samosprávny kraj – Participatívny rozpočet – Korunovačná cesta
     Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová        
     Termín realizácie: september 2019 – december 2019
     Získaný grant vo výške 3500,-€

     Realizácia nášho projektu bola možná vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraje, kde sme sa žiadali o poskytnutie grantovej dotácie z participatívneho rozpočtu a zo získanej sumy 3 500,- € sme mohli realizovať všetky aktivity vyplývajúce z projektu. Deti navštívili Bratislavský hrad aj hrad Devín, povozili sa po historickom centre mesta vláčikom Blaváčikom, navštívi detské predstavenie v Mestskom divadle P.O.Hviezdoslava. V Mestskom múzeu v Starej radnici sa zoznámili s expozíciou meste Bratislava, v BIBIANE zase strávili tvorivé dopoludnie a videli bábkové divadlo, zúčastnili sa koncertov zameraných na ľudovú tvorivosť. Svoju fantáziu a predstavivosť realizovali v stavbách z Lega (nakúpeného tiež z finančných prostriedkov z BSK), z ktorých si postavili vlastné mesto. Aj vianočné trhy organizované v materskej škole sa niesli v znamení starých remesiel a vlastnoručne vyrobených vianočných ozdôb. Deti sa oboznámili s množstvom kníh, príbehov a povestí o Bratislave, spoznávali zvyky z nášho kraja, pomocou hier, súťaží, tvorivých zadaní riešili špecifiká nášho regiónu. Možno najväčším zážitkom bolo hľadanie korunovačnej cesty priamo v starom meste, kde nás mosadzné korunky na chodníkoch previedli presne tou istou trasou akou išiel po korunovácii nový kráľ.

      

     Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka – Spoločne pre dobrú vec
     Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová
     Termín realizácie: júl 2019 – október 2019
     Získaný grant vo výške 1000,-€
     Cieľom projektu “Spoločne pre dobrú vec” bolo pokračovať v už začatej rekonštrukcii edukačno-spoločenskej miestnosti v materskej škole. Miestnosť má multifunkčné využitie a je využívaná denne. Slúži primárne na edukáciou detí, na besedy, vystúpenia pre deti i našich detí… Vďaka finančnej podpore mestskej časti sme vybavili miestnosť LEGO stolíkom, kde si deti presvedčujúci svoju jemnú motoriku, fantáziu a kreativitu. Taktiež sme do tejto miestnosti zaobstarali nové skrine na odkladanie edukačného materiálu. S pomocou Mestskej časti Bratislava-Petržalka sa nám podarilo zmodernizovať priestor pre výchovu a vzdelávanie tých najmenších.

      

     Bratislavský samosprávny kraj – Individuálna dotácia – Revitalizácia MŠ Bohrova

     Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová  
     Termín realizácie: jún 2019 – august 2019
     Získaný grant vo výške  2000,-€

     Náš projekt “Revitalizácia MŠ Bohrova” mal za cieľ zmodernizovať a zlepšiť prostredie, v ktorom deti predškolského veku trávia väčšinu dňa. Naša materská škola práve tento rok oslávila 30. výročie, kedy prvý krát prešli deti bránami školy. Za tie roky mnohé časti materskej školy už splnili svoj účel a potrebovali renováciu. Vďaka finančnej podpore z BSK sa nám podarilo vymeniť staré sklenené a hlavne už nefunkčné dvere na spoločenskej miestnosti za nové, moderné, posuvné, ktoré nám umožňujú prispôsobiť si priestor miestnosti tak ako potrebujeme. Kryty na radiátory sme volili také, aby prepúšťali dostatok tepla a nezaberali veľký kus priestoru. Takisto sme potrebovali vymeniť lavičky na školskom dvore, lebo pri výmene asfaltu boli staré demontované a nemali sme žiadne. Rok, ktorý sa niesol v znamení osláv otvorenia materskej školy sme spolu s deťmi i rodičmi oslávili spoločným koncertom pre deti a gulášom pre rodičov. S pomocou BSK sa nám podarilo vytvoriť moderný priestor pre výchovu a vzdelávanie tých najmenších.

      

     Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka – Slávnostná akadémia pri príležitosti 30. výročia založenia MŠ Bohrova
     Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová  
     Získaný grant vo výške 500,-€

     Z mestskej časti Bratislava- Petržalka sme získali finančnú dotáciu na realizáciu Slávnostnej akadémie. 

      

      

     Nadácia Volkswagen Slovensko – Projekty zamestnancov – Svieť slniečko, len nás nepopáľ!
     Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová   
     Zamestnanec: Marcel Tichý   
     Termín realizácie: jún 2019 – október 2019
     Získaný grant vo výške 1000,-€
     Realizácia projektu ochráni deti pred prudkým slnečným žiarením v jarných a letných mesiacoch, poskytne im priestor na oddych v tieni. Ochladzovanie prehriateho detského organizmu zabezpečujeme pravidelným pitným režimom zvnútra a zvonka využívaním záhradnej sprchy, tzv. hmloviska. Pre väčší komfort detí sme chceli osadiť do areálu pitnú fontánu. Výsledkom projektu je znova o niečo zdravšie a bezpečnejšie prostredie pre deti v našej materskej škole.

      

     Nadácia Telekom – Knižnica v exteriéri
     Autor projektu: Ing. Katarína Mészárosová
     Zamestnanec: Martin Sasko        
     Termín realizácie: apríl 2019 – jún 2019     
     Získaný grant vo výške 1000,-€

     Na školskom dvore sme vlastnými silami v rámci brigády rodičov a priateľov detí navštevujúcich MŠ vybudovali knižnicu v prírode, a to vybudovaním knižnej búdky s lavičkami, a posunuli tak čítanie za hranice bežného sedenia v knižnici alebo edukačnej miestnosti smerom do exteriéru. V prípade pekného počasia tak môžu deti tráviť so svojimi blízkymi vonku na čerstvom vzduchu pri čítaní knižiek. Zámerom bolo tiež doplniť detskú literatúru a  literatúru pre dospelých darmi od rodičov.

      

     Nadácia Telekom – Ekoučebňa
     Autor projektu: Ing. Katarína Mészárosová
     Zamestnanec: Martin Sasko        
     Termín realizácie: apríl 2019 – jún 2019     
     Získaný grant vo výške 922,-€
     Našou snahou v materskej škole je posúvať vyučovanie za hranice bežného sedenia v triede alebo edukačnej miestnosti smerom do exteriéru. V materskej škole sa nám už podarilo v rámci pravidelných brigád rodičov a priateľov detí navštevujúcich MŠ vybudovať ekoučebňu v exteriéri – altánok s malou botanickou záhradou, v ktorej si deti okrem iného pestujú aj kríčkové ovocie a zeleninu, hmyzie hotely, vtáčie búdky,… Realizáciou tohto projektu sme vybudovali pocitový chodník a bylinkovú špirálu, o ktoré sme doplnili už existujúcu externú ekoučebňu a dali deťom nové možnosti na objavovanie a vzdelávanie v oblasti životného prostredia.