• Vianočné prázdniny - zmena

     • Z rozhodnutia ministra školkstva SR s účinnosťou od 29.112021 vyplýva:

      Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022. 

       

      V mestskej časti Bratislava Petržalka budú počas vianočných sviatkov v prevádzke tieto materské školy:

      MŠ Holíčska 30 – 20. 12. 2021 – 23. 12. 2021

      MŠ Strečnianska 2 – 27. 12. 2021 – 31. 12. 2021

      MŠ Bradáčova 4 – 03. 01. 2022 – 07. 01. 2022

       

      MŠ BOHROVA má od 20.12.2021 do 7.1.2022 prerušenú prevádzku.

      Záujem prípadne nezáujem o umiestnenie dieťaťa v náhradnej materskej škole oznámte triednym učiteľkám a odhláste prosí svoje dieťa cez EDUPAGE.

     • STRAŠIDLOVO

     • Dnes sa naša škôlka zaplnila čarodejnicami, tekvičkami, kostrami, ale aj vílami, batmanmi či princeznami. Všetky tieto rozprávkové bytosti si spoločne pripravili veselé dopoludnie plné hier a zábavy. Vyrezané tekvičky nám ešte dlho budú spríjemňovať čas strávený v materskje škole.

     • Borkáčikova zelená terasa

     • Dlhodobo posúvame aktivity za hranice bežného sedenia v triede alebo edukačnej miestnosti smerom do exteriéru. Environmentálna výchova je jednou z najdôležitejších v našom školskom vzdelávacom programe. Snažíme sa počas celého školského roka pripravovať deťom také aktivity, aby sa tzv. zážitkovým učením oboznámili so separovaným odpadom, starostlivosťou o rastliny i zvieratá, s ochranou  životného prostredia. 

      Vďaka pánovi Sedláčkovi a jeho kolegom z poisťovne Kooperatíva sa nám znova trochu podarili zatraktívniť prostredie pre deti našej materskej školy. Z Nadácie Koopertíva a jej zamestnaneckého ekograntu Sad sme dostali 300,- €, ktoré boli využité na vybudovanie dvoch vysokých záhonov na terase pri triede včielok. . 

      Cieľom nášho projektu je zážitkovým spôsobom oboznámiť deti s prírodným prostredím, utvárať pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu, rozvíjať zmyslové vnímanie a pozorovacie schopnosti. V septembri sme rozšírili našu kapacitu o tri nové triedy a jednu veľkú, zatiaľ nevyužitú terasu. Na nej by sme vybudovali vyvýšené záhony, v ktorých by si deti samé pestovali bylinky, zeleninu či drobné ovocie. Vlastným pričinením by si vypestovali to čo bežne vidia iba na pultoch obchodov. Zistili by, že o všetko živé sa treba pravidelne starať a výsledok tohto snaženia je odmena vo forme zdravej maškrty. Budeme radi, ak sa nám terasa v budúcnosti premení na miesto, kde sa budú deti môcť bezpečne hrať a zároveň učiť nové veci.

      ĎAKUJEME !!!