• Lezieme za zdravím

     • ,,Zdravie“ -  slovo, ktoré sa poslednú dobu skloňuje čoraz viac všade vôkol nás. Vieme všetci, že je to najcennejšie čo človek má,  pretože si ho nikto kúpiť nemôže. Čo  však pre seba spraviť môžeme je zdravo žiť. Súčasná doba nás prinútila zamyslieť sa aj nad tým, ako to spraviť. My v materskej škole môžeme ponúkať deťom ešte viac pohybových aktivít v interiéri i exteriéri, viesť ich k správnym stravovacím a hygienickým návykom.

      Naša materská škola spoločne s Rodičovským združením Borkáčik sa svojím projektom  „Lezieme za zdravím“, prihlásila o poskytnutie individuálnej dotácie od Mestskej časti Bratislava Petržalka. Nás projekt bol úspešný a podporený sumou 4 493 eur. Keďže je naša telocvičňa  koncipovaná tak, aby poskytla deťom čo najväčší priestor na vyskúšanie si rôznych pohybových aktivít, podľa vzoru  rodičov i známych športovcom (máme lezecké steny, fitnes stroje pre deti a mnoho náčinia i náradia, ktoré deti  radi používajú v telovýchovných aktivitách), snažili sme sa o prepojenie aktivít v interiéri s aktivitami na školskom dvore. Práve tam, na školskom dvore,  sa snažíme o dopĺňanie nových zaujímavých a hlavne bezpečných hrových prvkov. Jedným z tých atraktívnejších je aj lezecká stena s bezpečnou dopadovou plochou, ktorá rozvíja u detí nielen hrubú motoriku ale aj vlastnosti, ktoré podporujú súťaživosť, odvahu či prekonávanie svojich vlastných limitov. Práve tento hrový prvok bol financovaný z dotácie Mestskej časti Petržalka, začo veľmi pekne ďakujeme.