• Začiatok školského roka 2021/2022

     • Začiatok nového školského roka bude trošku iný ako sme zvyknutí. Pre deti prijaté v 1. kole, teda zo žiadostí podávaných v máji, sa začína školský rok vo štvrtok, 2.9.2021. Na deti, ktoré boli prijaté do materskej školy zo žiadostí podávaných v 2. kole sa tešíme 20.9.2021.

      Pri nástupe do materskej školy potrebujete len prezuvky, veci na prezlečenie (podpísané), pyžamko a úsmev na tvári.

      Zákonných zástupcov prosíme, aby mali prekryté horné dýchacie cesty a dezinfikovali si ruky pri vstupe do budovy. V šatni sa zdržiavali len na čas nevyhnutný k prezlečeniu a odovzdaniu dieťaťa pani učiteľke. S jedným dieťaťom má povolený vstup do budovy len jeden rodič. Hračky z domu sa do materskej školy nenosia.

       

      Tešíme sa na Vás

       

      kolektív MŠ Bohrova

     • 2. kolo podávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie

     • 2. kolo podávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie do novootvorených tried v MŠ Bohrova sa uskutoční v týždni od 9. do 13. 8. 2021.

      Žiadosť si môžete stiahnuť na našej stránke (pre rodičov - dokumenty, tlačivá) v čase od  8.00 do 13.00 hod priniesť do materskej školy alebo poslať poštou či mailom.