• Usmernenie k prevádzke MŠ od 1.2. do 5.2.2021

     • Vážení rodičia,

      obraiame sa na Vás touto cetou, aby sme zistili Váš záujme o umiestneneie dieťaťa do Materskej školy Bzovícka od 1.2. do 5.2.2021, ak nebudú v prevádzke všetky materské školy. Jedná sa znova o deti  zákonných zástupcov, ktorí obaja pracujú pre kritickú infraštruktúru a deti zákonných zástupcov, ktorí obaja nemôžu prácu vykonávať z domu.

      Poprosím, nahláste Váš záujem o MŠ Bzovícka na email msbohrova@petrzalka.sk do 27.1.2021 do 14.00 hod.

       

     • Telocvičňa v novom šate - poďakovanie

     • Tuto cestou sa chmeme poďakovať pánovi Mgr. Ivanovi Halmovi, ktorý je poslancom miestneho zastupiteľstva Bratislava Petržalka a zároveň členom Rady školy MŠ Bohrova, ktorý nám cez poslaneckú prioritu pomohol čiastkou 5 000,- € obnoviť našu telocvičňu.

      Zároveň veľké poďakovanie patrí pánovi Barátovi, pánovi Kolaričovi a pánovi Hamrákovi, ktorí každý svojim dielom pomohol k tomu, že cvičenie pre deti bude zábavné, bezpečné a ešte k tomu aj v peknom prostredí.

       

      ĎAKUJEME 

     • Prerušenie prevádzky MŠ od 25.1. do 29.1.2021

     • Opäť sa na Vás obraciame ohľadne zisťovania záujmu o umiestnenie Vášho dieťaťa do náhradnej materskej školy v dňoch od 25.1.2021 až 29.1.2021,  keďže v našej materskej škole bude prevádzka prerušená, V prevádzke bude na MŠ Iľjušinova, ale len pre oboch rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre oboch rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje pracovať z domu. 

      Prosíme, nahláste záujem o MŠ Iljušinova  na email msbohrova@petrzalka.sk  do 20.1.2021 do 12:00 hod.

     • Prerušenie prevádzky MŠ od 18.1. do 22.1.2021

     • Milí rodičia,

      touto cestou zisťujeme Váš záujem o umiestnenie dieťaťa do náhradnej materskej školy v dňoch od 18.1.2021 až  22.1.2021,  keďže v našej materskej škole bude prevádzka prerušená, V prevádzke bude na MŠ Iľjušinova, ale len pre oboch rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre oboch rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje pracovať z domu. 

      Prosíme, nahláste záujem o MŠ Iljušinova  na email msbohrova@petrzalka.sk  do 13.1.2021 do 8:00 hod.

     • Prerušenie prevádzky MŠ od 11.1. do 15.1.2020

     • V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:1-A1810 s účinnosťou od 11. 01. 2021 mimoriadne sa prerušuje vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení.  

      V zmysle rozhodnutia zriaďovateľa 23 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka nebude v prevádzke od 11. 1. 2015 do 15.1.2021.

      Od 11. 1. 2021 do 15. 1. 2021 bude v prevádzka MŠ Iľjušinova a to len pre oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti oboch zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. 

      Poprosím Vás o nahlásenie záujmu zákonných zástupcov detí, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a detí zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti o umiestnenie detí do MŠ Iľjušinova od 11.1.2021 do 15.1.2021 do 8.1.2020 do 10,00 h mailom na msbohrova@petrzalka.sk