• Terapeutická miestnosť

     • Tuto cestou sa chmeme poďakovať pánovi Mgr. Ivanovi Halmovi, ktorý je poslancom miestneho zastupiteľstva Bratislava Petržalka a zároveň členom Rady školy MŠ Bohrova, ktorý nám cez poslaneckú prioritu pomohol čiastkou 5 000,- € zariadiť terapeutickú miestnosť, v ktorej školská špeciálna pedagogička a školská psychologička individuálne i skupinovo pracujú s deťmi, ktoré potrebujú ich pomoc potrebujú.

      ĎAKUJEME !!!