• Krúžky

  • V školskom roku 2020/2021 budú v našej materskej škole pracovať  tieto krúžky:

   (situáciu budeme aktualizovať podľa platného rozhodnutia MŠ SR)

    

   Anglický jazyk lektorka: Ľudmila Kuľhová  

    

   Nemecký jazyk

   lektor: Mgr. Martin Oswald

    

   Krúžok ľudového tanca lektorka: Mgr. art Alena Bucová  

    

  • zatiaľ žiadne údaje